EMP elektrické pohony, s.r.o.
Aplikace s regulátorem registru 9300ER
Řezačky
servo Řez má být veden vždy ve stejné pozici vůči tisku, i když se tato mění v důsledku nehomogenity materiálu. Regulátor 9300ER:
  • určí polohu tisku a řezacího válce a
  • nastaví úhlovou polohu řezacího válce přesně k poloze tisku.
Řezný registr lze rychle nastavit pomocí několika parametrů. Elektrická hřídel umožňuje eliminovat složité mechanismy, které by přizpůsobily řezačku předcházejícím strojům v lince.
  
Soutisk
servo Při druhém tisku musí být veden pás tak, aby se tisk přesně překrýval s prvním tiskem materiálu. To umožňuje regulace registru:
  • určí polohu prvního tisku a úhlovou polohu tiskového válce a
  • nastaví polohu druhého tisku do prvního nastavením rychlosti soutiskového válce.