EMP elektrické pohony, s.r.o.
Aplikace s generátorem profilu vačky 9300EK
  
Princip
Generátor profilu vačky nabízí různé přednastavené vačkové profily.
 • Do regulátoru lze uložit až osm různých profilů
 • Integrovaný spínač vačky
 • Ovládání spojky
 • Protažení/zkrácení profilu vačky
 • Offset v x- a y- ose
 • Regulace svařování
servo
  
Svařování
servo Svařování plastových sáčků v balícím průmyslu je často regulováno právě vačkami, aby se zajistilo optimální svaření. Pro tento případ nabízí generátor vačkového průběhu následující funkce:
 • Přizpůsobení času svařování v průběhu vačky rychlosti cyklu
 • integrovaný vačkový spínač.
  
Plnící linky
Pro dosažení optimálního plnění je nezbytné znát velice přesně rychlost plnění během procesu. Použitím generátoru vačkového průběhu v této technologii se dosahuje nejlepších výsledků:
 • lze kombinovat různé průběhy vaček (až osm)
 • při změně produktu lze přepnout profil vačky bez zpoždění
 • dynamicky lze ovlivnit průběh vačky (zkrácení, stlačení, offset)
servo